Jak kupować

Poniżej znajdziesz szczegółowe informację w jaki sposób:

- Utworzyć konto w sklepie internetowym

- Złożyć zamówienie w sklepie internetowym

- Zapisać się na Newsletter

 

Regulamin sklepu dostępny jest tutaj http://i-puzzle.pl/regulamin

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w powyższym regulaminie Sklepu Internetowego.

1. Utworzenie Konta

1.1. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym należy wypełnić Formularz Rejestracji dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego: http://i-puzzle.pl/index.php?route=account/register

1.1.1. Niezbędne jest podanie następujących danych (wymagane dane oznaczona się znakiem „*”): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj) oraz hasło.

1.2. Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie stosownego check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu).

1.3. Następnie należy kliknąć pole „Zarejestruj się” - w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym.

2. Złożenie Zamówienia

2.1. Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu widoczne na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Do wyszukania danego Produktu Klient ma możliwość skorzystania także z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

2.2. Klient zostaje następnie przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu, jego cena oraz informacja o dostępności. Na tym etapie Klient w zależności od wybranego Produktu ma możliwość wyboru rodzaju danego Produktu. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Do koszyka”.

2.3. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i Klient, który chce kontynuować składanie Zamówienie klika zakładkę „Koszyk” w górnym panelu strony  i zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której:

2.3.1.Klient ma możliwość modyfikacji składanego Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów) oraz dodania nowych Produktów poprzez kliknięcie pola „Kontynuuj zakupy”.

2.3.2. Klient wybiera miejsce dostawy (wprowadza: kraj, województwo, kod pocztowy), klika pole „Zastosuj” i jest informowany o dostępnych sposobach dostawy oraz o koszcie dostawy - niezbędne jest następnie wybranie sposoby dostawy poprzez zaznaczenie pola przy danym sposobie i jego zatwierdzenie poprzez kliknięcie pola „Zastosuj dostawę”.

2.3.3. Klient ma na tym etapie także możliwość wpisania bonu upominkowego lub kuponu rabatowego.

2.3.4. Klient na tym etapie jest informowany również o łącznej cenie wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy.

2.4. Następnie należy kliknąć pole „Zamów” i Klient niezalogowany na Konto zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego podzielonej na dwie sekcje – dla Klientów posiadających Konto oraz dla takich, którzy go nie posiadają.

2.4.1. Klient, który posiada Konto podaje swój adres poczty elektronicznej  i hasło do Konta oraz klika pole „Logowanie”. W pola formularza zostają automatycznie wpisane dane podane podczas tworzenia Konta. Klient ma możliwość ich zmiany.

2.4.2. Klient, który nie posiada Konta, a chce je utworzyć podaje dane takie jak przy procedurze tworzenia Konta oraz zaznacza odpowiednią opcję – „Utworzyć konto użytkownika w celu przyszłego logowania.”

2.4.3. Klient, który nie posiada Konta i nie chce go utworzyć podaje następujące dane: adres poczty elektronicznej; imię i nazwisko (nazwa firmy); numer telefonu kontaktowego; adres (miasto; kod pocztowy; ulica; numer domu/lokalu; kraj; województwo) (wymagane dane oznaczona się znakiem „*”).

2.5. Następnie Klient może zmienić wybrany wcześniej sposób dostawy oraz wybiera sposób płatności i  jest jednocześnie informowany o jego  koszcie. Na tym etapie Klient:

2.5.1. Ma również możliwość dodania ewentualnych uwag do Zamówienia.

2.5.2. Jest informowany również o jednostkowej oraz łącznej cenie wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują.

2.5.3. Ma możliwość wpisania kodu rabatowego albo skorzystania z kuponu podarunkowego.

2.5.4. Potwierdza akceptację Regulaminu poprzez odhaczenie stosownego check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu).

2.6. Następnie należy kliknąć przycisk „Zamawiam”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się prośba o potwierdzenie Zamówienia – należy kliknąć pole „Potwierdzam zamówienie”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje informacja, że Zamówienie zostało złożone – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

2.6.1. Tak złożone Zamówienie wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie.

3. Newsletter

3.1. Zapisanie się na Newsletter możliwe jest poprzez odhaczenie stosownego check-boxa w trakcie zakładania Konta – w momencie założenia Konta zostaje także zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter.

4. Informacje dodatkowe

4.1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

4.1.1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” w pkt. 2.6. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez zmianę danej pozycji składanego Zamówienia.

4.1.2. Weryfikacji lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres kontakt@i-puzzle.pl.

4.1.3. Usługobiorca ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji w ramach Konta.

4.2. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:

4.2.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.

4.2.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje na dwa sposoby:

4.2.2.1. przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.

4.2.2.2. przez przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

4.2.3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich użycie.     OK   Więcej informacji.